4K时代

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4066|回复: 19

异形 4K Alien (1979) 4K UHD 蓝光原盘2160P电影下载

[复制链接]
发表于 2020-11-20 23:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
片 名: 异形 / Star Beast / 异形杀手
类 型: 科幻 恐怖 
地 区: 美国 英国 
语 言: 英语 / 西班牙语
分辨率: 4K(3840x2160)
上映日期: 1979
剧情简介: 未来的世界,人类已能轻松穿梭于星际之间,在太空中展开商业活动。“诺史莫”是在太空活动的众多星际商业运输船之一。一次,它完成任务满载太空矿石返航地球时 ...
未来的世界,人类已能轻松穿梭于星际之间,在太空中展开商业活动。“诺史莫”是在太空活动的众多星际商业运输船之一。一次,它完成任务满载太空矿石返航地球时,突然收到了一组奇怪的信号,由于这可能是求救信号,飞船接到指令前往信号源地进行搜救。

经过一段飞行后,飞船终于抵达信号源发出的地方。船员们发现此处果然有一艘坠毁的飞船,只是,经过一番搜索,他们发现该船的船员们都早已死亡,化为化石。此时,留在“诺史莫”号的第三指挥官里普利已经破译出该信号并不是求救信号,而是警告信号!队员的生死搏斗开始了!
 1. Theatrical:
 2. DISC INFO:

 3. Disc Title:     Theatrical
 4. Disc Size:      89,786,872,821 bytes
 5. Protection:     AACS2
 6. Extras:         Ultra HD, BD-Java
 7. BDInfo:         0.7.5.3 (compatible layout created by DVDFab 11.0.2.3)

 8. PLAYLIST REPORT:

 9. Name:                   00800.MPLS  
 10. Length:                 1:56:36.989 (h:m:s.ms)
 11. Size:                   61,025,230,848 bytes
 12. Total Bitrate:          69.77 Mbps

 13. (*) Indicates included stream hidden by this playlist.

 14. VIDEO:

 15. Codec                   Bitrate             Description   
 16. -----                   -------             -----------   
 17. MPEG-H HEVC Video       49422 kbps          2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10+ / BT.2020 /

 18. AUDIO:

 19. Codec                           Language        Bitrate         Description   
 20. -----                           --------        -------         -----------   
 21. DTS-HD Master Audio             English         3427 kbps       5.1 / 48 kHz / 3427 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
 22. DTS-HD Master Audio             English         2980 kbps       4.1 / 48 kHz / 2980 kbps / 24-bit (DTS Core: 4.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
 23. DTS-HD Master Audio             English         1999 kbps       2.0 / 48 kHz / 1999 kbps / 24-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
 24. Dolby Digital Audio             Spanish         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
 25. DTS Audio                       French          768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
 26. DTS Audio                       Spanish         768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
 27. DTS Audio                       German          768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
 28. DTS Audio                       Italian         768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
 29. Dolby Digital Audio             Czech           448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
 30. Dolby Digital Audio             Thai            448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
 31. Dolby Digital Audio             English         224 kbps        2.0 / 48 kHz / 224 kbps
 32. Dolby Digital Audio             English         224 kbps        2.0 / 48 kHz / 224 kbps
 33. Dolby Digital Audio             English         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
 34. Dolby Digital Audio             English         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
 35. * Dolby Digital Audio           Japanese        192 kbps        1.0 / 48 kHz / 192 kbps
 36. * DTS Audio                     Japanese        768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit

 37. SUBTITLES:

 38. Codec                           Language        Bitrate         Description   
 39. -----                           --------        -------         -----------   
 40. Presentation Graphics           English         28.573 kbps                    
 41. Presentation Graphics           Spanish         23.339 kbps                    
 42. Presentation Graphics           French          20.439 kbps                    
 43. Presentation Graphics           Spanish         21.32 kbps                     
 44. Presentation Graphics           Danish          18.674 kbps                    
 45. Presentation Graphics           Dutch           17.713 kbps                    
 46. Presentation Graphics           Finnish         20.779 kbps                    
 47. Presentation Graphics           German          23.536 kbps                    
 48. Presentation Graphics           Italian         21.17 kbps                     
 49. Presentation Graphics           Norwegian       19.848 kbps                    
 50. Presentation Graphics           Swedish         20.073 kbps                    
 51. Presentation Graphics           Chinese         14.896 kbps                    
 52. Presentation Graphics           Czech           18.539 kbps                    
 53. Presentation Graphics           Korean          14.243 kbps                    
 54. Presentation Graphics           Chinese         13.607 kbps                    
 55. Presentation Graphics           Polish          18.969 kbps                    
 56. Presentation Graphics           Thai            16.699 kbps                    
 57. Presentation Graphics           English         84.936 kbps                    
 58. Presentation Graphics           French          74.474 kbps                    
 59. Presentation Graphics           Spanish         70.377 kbps                    
 60. Presentation Graphics           German          85.211 kbps                    
 61. Presentation Graphics           Italian         75.89 kbps                     
 62. Presentation Graphics           English         53.822 kbps                    
 63. Presentation Graphics           French          47.78 kbps                     
 64. Presentation Graphics           Spanish         49.46 kbps                     
 65. Presentation Graphics           German          57.153 kbps                    
 66. Presentation Graphics           Italian         52.5 kbps                     
 67. * Presentation Graphics         Japanese        0.428 kbps                     
 68. * Presentation Graphics         Japanese        10.686 kbps                    
 69. * Presentation Graphics         Japanese        48.205 kbps                    
 70. * Presentation Graphics         Japanese        33.027 kbps                    

 71. Directors Cut:
 72. DISC INFO:

 73. Disc Title:     Directors Cut
 74. Disc Size:      89,786,872,821 bytes
 75. Protection:     AACS2
 76. Extras:         Ultra HD, BD-Java
 77. BDInfo:         0.7.5.3 (compatible layout created by DVDFab 11.0.2.3)

 78. PLAYLIST REPORT:

 79. Name:                   00801.MPLS  
 80. Length:                 1:55:49.275 (h:m:s.ms)
 81. Size:                   60,432,482,304 bytes
 82. Total Bitrate:          69.57 Mbps

 83. (*) Indicates included stream hidden by this playlist.

 84. VIDEO:

 85. Codec                   Bitrate             Description   
 86. -----                   -------             -----------   
 87. MPEG-H HEVC Video       49322 kbps          2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10+ / BT.2020 /

 88. AUDIO:

 89. Codec                           Language        Bitrate         Description   
 90. -----                           --------        -------         -----------   
 91. DTS-HD Master Audio             English         3454 kbps       5.1 / 48 kHz / 3454 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
 92. DTS-HD Master Audio             English         2000 kbps       2.0 / 48 kHz / 2000 kbps / 24-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
 93. Dolby Digital Audio             Spanish         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
 94. DTS Audio                       French          768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
 95. DTS Audio                       Spanish         768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
 96. DTS Audio                       German          768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
 97. DTS Audio                       Italian         768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
 98. Dolby Digital Audio             Czech           448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
 99. Dolby Digital Audio             Thai            448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
 100. Dolby Digital Audio             English         224 kbps        2.0 / 48 kHz / 224 kbps
 101. * DTS-HD Master Audio           English         2991 kbps       4.1 / 48 kHz / 2991 kbps / 24-bit (DTS Core: 4.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
 102. * Dolby Digital Audio           English         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
 103. * Dolby Digital Audio           Japanese        192 kbps        1.0 / 48 kHz / 192 kbps
 104. * DTS Audio                     Japanese        768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
 105. * Dolby Digital Audio           English         224 kbps        2.0 / 48 kHz / 224 kbps
 106. * Dolby Digital Audio           English         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps

 107. SUBTITLES:

 108. Codec                           Language        Bitrate         Description   
 109. -----                           --------        -------         -----------   
 110. Presentation Graphics           English         29.649 kbps                    
 111. Presentation Graphics           Spanish         23.814 kbps                    
 112. Presentation Graphics           French          20.597 kbps                    
 113. Presentation Graphics           Spanish         21.718 kbps                    
 114. Presentation Graphics           Danish          19.13 kbps                     
 115. Presentation Graphics           Dutch           17.928 kbps                    
 116. Presentation Graphics           Finnish         21.197 kbps                    
 117. Presentation Graphics           German          23.865 kbps                    
 118. Presentation Graphics           Italian         21.355 kbps                    
 119. Presentation Graphics           Norwegian       20.253 kbps                    
 120. Presentation Graphics           Swedish         20.359 kbps                    
 121. Presentation Graphics           Chinese         15.289 kbps                    
 122. Presentation Graphics           Czech           18.982 kbps                    
 123. Presentation Graphics           Korean          14.654 kbps                    
 124. Presentation Graphics           Chinese         14.145 kbps                    
 125. Presentation Graphics           Polish          19.445 kbps                    
 126. Presentation Graphics           Thai            17.356 kbps                    
 127. Presentation Graphics           English         84.47 kbps                     
 128. Presentation Graphics           French          73.395 kbps                    
 129. Presentation Graphics           Spanish         70.133 kbps                    
 130. Presentation Graphics           German          84.816 kbps                    
 131. Presentation Graphics           Italian         75.379 kbps                    
 132. * Presentation Graphics         Japanese        0.303 kbps                     
 133. * Presentation Graphics         Japanese        10.919 kbps                    
 134. * Presentation Graphics         Spanish         26.774 kbps                    
 135. * Presentation Graphics         French          25.756 kbps                    
 136. * Presentation Graphics         Japanese        48.439 kbps                    
 137. * Presentation Graphics         German          30.761 kbps                    
 138. * Presentation Graphics         Italian         28.449 kbps                    
 139. * Presentation Graphics         English         29.116 kbps                    
 140. * Presentation Graphics         Japanese        17.861 kbps         
复制链接

异形 4K Alien (1979) 4K UHD 蓝光原盘2160P电影种子下载:


Alien.1979.2160p.BluRay.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-COASTER【4K原盘BDISO版】【83.62 GB】
Alien.1979.2160p.BluRay.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-COASTER-[4ksd.com].torrent
回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-21 08:34:11 | 显示全部楼层
有字幕吗
回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-21 17:36:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-22 21:49:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-29 20:06:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,收藏了,感谢4K时代这个网站
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-13 17:58:29 | 显示全部楼层
好资源,谢谢分享~
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-13 21:30:13 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-13 21:56:39 | 显示全部楼层
清晰到让人窒息
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-14 20:01:16 | 显示全部楼层
顶起顶起顶起
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-27 19:49:32 | 显示全部楼层
清晰到让人窒息
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

SiteMap|4K时代

GMT+8, 2021-4-13 08:13 , Processed in 0.083297 second(s), 44 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表